ارتباط با ما

مركز مجاز اسقاط خودرویی سبك و سنگین

آدرس دفتر مركزی: مشهد - خیابان گاز - بین۱۳و۱۵ - مقابل مسجد - پلاك ۷۶۹
 
آدرس كارخانه: جاده كلات - روستای پاژ - به طرف كارخانه سیمان- اولین انبارفرسوده - سمت راست
05132626772