نكات قابل توجه مشتریان:

  • متقاضی محترم، شماره تلفن همراه معرفی شده در زمان ثبت نام حتما باید به نام شما باشد.
  • مشتری محترم گروه صنعتی ایران خودرو شماره تلفن82272727 -021 در ایام طرح های فروش اینترنتی بطور 24 ساعته و شبانه روزی جهت پاسخگوئی به سئوالات و راهنمائی در خدمت شما می باشد .
  • مشتری گرامی با توجه به تغییر روال ثبت اطلاعات مشتریان (ورود كاربر) جهت كلیه امور مرتبط با میزكار خود می بایست از لینك https://esale.ikco.ir اقدام به تكمیل اطلاعات و تنظیم رمز نمایید.